İLÇE JANDARMA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ

MÜLKİ GÖREVLER

 

Kamu düzeninikorumak, sürekliliğini sağlamak ve kişilerin özgürlüklerini yasal olma koşuluyla kamu yararına sınırlayan yada yasak getiren tüm işlem ve faaliyetler Jandarmanın Mülki görevleridir.

-Emniyet ve Asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak,
-Kaçakçılığın men ve takibi ile tahkik etmek,
-Suç işlenmesini önlemek ve toplumun huzur ve refah içerisinde yaşamasını sağlamaktır.


ADLİ GÖREVLER

 

İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkinadli hizmetleri yerine getirmek.

ASKERİ GÖREVLER

Genel olarak askeri kanun ve nizamlar gereği olan görevler ile Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yerine getirmektir.Ayrıca;

-Garnizon Komutanlığı,
-Yoklama Kaçağı, bakaya, askeri firar, izin ve hava değişimi süresini geçirenlere yapılacak işlemler,
-Yakalanan kaçak askerlerin sevki,
-Askere alıncakların çağrılması ve toplanması
-Askerlik hizmetini belgeleyemeyenlere yapılacak işlemler
-Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri ile ilgili görevler
-Eğitim ve Öğretim görevlerini yerine getirmektir.

 

DİĞER GÖREVLER
Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrasıile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.

Personel ve Kadro Durumu
-Komutanlık karargahı personel kadrosu 1 Subay,
-İdari İşler Kısmı personel kadrosu 1 Astsubay, 4 Uzman Çavuş,
-Hizmet ve Muhafız Kıtası personel kadrosu 1 Astsubay, 2 Onbaşı, 17 Er,
-1-2 nci J.Asayiş Tim K.lığı personel kadrosu 2 Astsubay, 2 Uzman Jandarma Çavuşu, 14 Er'den oluşmaktadır.


İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI BİNASI