SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI

1970 li yılların sonlarına doğru Söğüt İlçesine bağlıİnhisar Nahiyesi iken temelleri atılanve hizmete açılan İnhisar Sağlık Ocağı1990yılında İnhisar Nahiyesinin ilçe olması üzerine Söğüt'ten ayrılmış ve İnhisar MerkezSağlık Ocağı Tabipliği olarak hizmetini sürdürmüş olup,ilimizin 14 Kasım 2008tarihinde Aile Hekimliğine geçmesi ile beraber,Merkez Sağlık Ocağı kapatılıp Toplum Sağlığı Merkezine, Tarpak Sağlık Ocağı kapatılıp Sağlıkevine dönüştürülmüştür.İlçemize Aile Hekimiataması yapılmıştır.

İlçemizde ; İnhisar Toplum Sağlığı Merkezi ve Tarpak, Tozman, Harmanköy, Akköy, Samrı ile Koyunlu Köylerinde Sağlık evi olmak üzere 1 Toplum Sağlığı Merkezi ve 6 Sağlık evi mevcuttur.Bunlardan öncesadece Tarpak Beldesi ile Tozman ve Samrı Köylerinde ebe bulunmaktadır.


İNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

Personel ve Kadro Durumu

5Doktor (1 Sağlık Grup Başkanı ,1 Aile Hekimi,2Tsm Hekimi, 1 Aile Hekimi, 1 Konya SelçukÜn. ve 1 Askerlik Hizmeti)

3V.H.K.İ.

1 Hemşire

2 ATT

1Ebe

3 Vekil Ebe(Samrı,Tarpak ve Tozman Sağlık Evi)

3Şöfor

1 Hizmetli

1 Temizlik Şirketi Personeli


SAĞLIK GRUP BAŞKANI


AİLE HEKİMİ


İLÇE SAĞLIK PERSONELLERİ

Çevre Sağlığı Çalışmaları:Her ay 15 gündebir Bakteriyolojik numune ayda birde kimyasal numune alınarak Bilecik Halk Sağlığı Laboratuarına gönderilmekte ve gelen sonuçlar değerlendirilmektir.Ayrıca her ayın iş günlerinde mesai saatleri içinde düzenli olarak günlük bakiye klor kontrolü yapılmakta ve gereken tedbirler alınmakatadır.

Tütün Denetimi:Herayın ilk haftası ve 3. haftası Çarşamba günü Sağlık Grup Başkanlığı önderliğinde Tütün ekibindeki üyeler denetim yapmaktadır.İnhisar Sağlık Grup Başkanlığı sorumluluk bölgesinde henüz herhangi bir şahsa ya da kuruma tutanak düzenlenmemiş ve cezai yaptırım uygulanmamıştır.