T.C
İNHİSAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

KARAR SAYISI: 2012/1


5176 sayılı Kanuna dayanılarak 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamaları değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında Etik Komisyonları oluşturulmuştur. Buna göre, Kaymakamlığımız Etik Komisyonu İlçemiz Kaymakamı Adem KAYA Başkanlığı'nda İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet BAHADIR, İlçe Emniyet Amir V. Alparslan DURMAZ, İlçe Malmüdürü V. Kemal AKA, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Fethi GÜVEM ve Sağlık Grup Başkanı Dr.Bülent ÖZKAN'dan kurulu olmak üzere oluşturulmuştur.


Etik Komisyonunun 25.05.2012 tarihinde yapmış olduğu toplantıda almış olduğu kararlar aşağıya çıkarılmıştır.

İNHİSAR KAYMAKAMLIĞI ETİK KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi : 25 MAYIS 2012


İnhisar Kaymakamlığı Etik Komisyonu İlçemiz Kaymakamı Başkanlığında Yazı İşleri Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Malmüdürü Vekili ve İlçe Tarım Müdür Vekilinin katılımıyla 25.05.2011 tarihinde saat 15.00' da toplanmış;


1-İlçemiz Kamu Kurumlarında görev yapan personeller, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini zaman kaybetmeden hemen görecekler; Memur ve vatandaş arasındaki ikili ilişkilerde nazik, nezaket kuralları çerçevesinde hareket edilecektir.


2-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan devletimize ait hazine arazilerini kullanmak adına gerekli prosedürü yerine getirmeden Kamu Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan (memur, işçi) personellerin, müdahale ederek ağaçlandırması veya değişik amaçlı kullanması etik kuralları çerçevesinde uygun olmayacağı ve ilgili Kurumlarımız bu konuda gerekli önlemleri alacaklardır.


3- Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığımızca; İlçemizde Aile Hekimliğimize gelen vatandaşlarımıza karşı ilgi ve alakanın üst düzeyde olması için, personellere Etik Kuralları eğitimi verilmesi,

4-İlçemiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işlerin takibi için gelen vatandaşlarımızın rahat bir ortamda işlerini yaptırması ve memur - vatandaş arasında diyalog sorunu olmaması kapsamında Müdür odaları dâhil olmak üzere servis kapıları mesai saatleri içerisinde sürekli açık bulundurulacaktır.


5-Vatandaşlarımızın önceden bilgilenmelerini sağlamak amacıyla; Kamu Kurumlarımızda yaptıracağı işlerle ilgili olarak veya yılın belirli aylarında periyodik olarak harçlar, pul ücretleri gibi ödemelerin listesini ilgili Kurum tablo şeklinde hazırlayarak Hükümet Konağının girişinde bulunan ilan panosunda ve dairenin kapısında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde göreceği alanlara asmalarına karar verilmiştir.

6- İlçemiz Kamu Kurumlarında, Kamu malları ve kaynakların israf edilmeden kullanılması yönünde Kurum Müdürlerimizce personellere etik kuralları eğitimi verilmesi ve takip edilmesi,

Adem KAYA Mehmet BAHADIR Alparslan DURMAZ

Kaymakam İlçe Yazı İşleri Müdürü İlçe Emniyet Amiri V.

Kemal AKA Fethi GÜVEM Dr. Bülent ÖZKAN

Malmüdürü V. İlçe Milli Eğitim Müdür V. Sağlık Grup Başkanı