İNHİSAR İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI

 

 

 

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI VE CEVAPLANDIRILMASI

Gerçek Kişi tarafından yapılan Müracaatta;

1-Adı ve Soyadı

2-İkamet veya iş adresi

3-İnternet üzerinden yapılan başvuruda; T.C.Kimlik Numarası

4-Elektronik veya İrtibat adresi

15 iş günü

2

VATANDAŞLARDAN GELEN İHBAR VEYA ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Dilekçe

2-Adı ve Soyadı

3-İrtibat adresi

4-Varsa İrtibat telefonu

 

30 gün

3

155 POLİS İMDAT VE İHBAR HATTI

1-Adı ve soyadı

2-İrtibat kurulabilecek adres veya telefonu

2 Dakika

4

VATANDAŞLAR TARAFINDAN GETİRİLEN DİLEKÇELERİN İLGİLİ BİRİME HAVALESİ

1-Dilekçe

5 Dakika

5

Düğün Merasimi Müracaatı

 

-Düğün sahibinin düğün izni almak için sunmuş olduğu bir adet dilekçe.

 

 

 

 

2 saat

 

6

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ

1-

2- (İLK DEFA YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ

ALACAKLAR)

1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamından Havaleli)

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslı müracaat

esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma

yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus

cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan

vatandaşlık numarası istenecektir.)

3-Yivsiz Tüfek Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına

dair Sağlık Raporu

4- 5 (Beş) Adet Son 1 yıl içerisinde çekilmiş Vesikalık

fotoğraf

5-Adli-Arşiv Sicil Kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan

6-Adli-Arşiv Sicil Kaydı bulunuyorsa ilgili Mahkeme Kararı

7-Mavi Kapaklı Dosya

8- Borcu yok kağıdı.(Malmüdürlüğü-Vergi dairesi)

7 GÜN

(Evraklar Tamamlanıp Teslim Edildikten Sonra)

7

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ

 

(ADRES DEĞİŞİKLİĞİ)

1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamından Havaleli)

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslı müracaat

esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma

yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus

cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan

vatandaşlık numarası istenecektir.)

3- 2 (İki) Adet Son 1 yıl içerisinde çekilmiş Vesikalık

Fotoğraf

4-Mavi Kapaklı Dosya

5-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ve bahse konu Yivsiz Tüfek

6- Borcu yok kağıdı.(Malmüdürlüğü-Vergi dairesi)

7 GÜN

(Evraklar Tamamlanıp Teslim Edildikten Sonra)

8

 

 

 

 

 

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ

28- (YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİNİN SÜRESİ SONA

ERENLE

 

1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamından Havaleli)

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslı müracaat

esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma

yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus

cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan

vatandaşlık numarası istenecektir.)

3-Yivsiz Tüfek Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına

dair Sağlık Raporu

4-Yerleşim Yeri Belgesi (Polnet bulunmadığından)

5- 4 (Dört) Adet Son 1 yıl içerisinde çekilmiş Vesikalık

fotoğraf

6-Adli-Arşiv Sicil Kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan

7-Adli-Arşiv Sicil Kaydı bulunuyorsa ilgili Mahkeme Kararı

8-Mavi Kapaklı Dosya

9-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ve bahse konu Yivsiz Tüfek

10- Borcu yok kağıdı.(Malmüdürlüğü-Vergi dairesi)

 

7 GÜN

(Evraklar Tamamlanıp Teslim Edildikten Sonra)

9

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ

(DEVİR)

 

1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamından Havaleli) - Devir

Alacak- Devir verecek vatandaşların ikisi ayrı ayrı

Yazacak.

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslı müracaat

esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma

yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus

cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan

vatandaşlık numarası istenecektir.)

3-Yivsiz Tüfek Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına

dair Sağlık Raporu

4- 4 (Dört) Adet Son 1 yıl içerisinde çekilmiş Vesikalık

Fotoğraf

5-Adli-Arşiv Sicil Kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan

6-Adli-Arşiv Sicil Kaydı bulunuyorsa ilgili Mahkeme Kararı

7-Mavi Kapaklı Dosya

8-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ve bahse konu Yivsiz Tüfek

9-Devir alınacaksa yukarıda yazılı belgeler devir alacak

Vatandaş tarafından hazırlanacak Devir verecek Vatandaş

ile birlikte müracaat edilecek

10-Devir verilecekse Devir alacak vatandaş yukarıda yazılı

Belgeleri hazırlayacak ve devir verecek vatandaş ile

birlikte müracaat edilecek

11-Devir Alım Satım Formu (Emniyet Amirliğinde

doldurulacak)

12- Borcu yok kağıdı.(Malmüdürlüğü-Vergi dairesi)

 

7 GÜN

(Evraklar Tamamlanıp Teslim Edildikten Sonra)

 

10

YİVSİZ TÜFEK HSATNAMESİ

(KAMU GÖREVLİSİ)

 

A-İLK DEFA YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ

ALACAKLAR

1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamından Havaleli)

2-Görev Belgesi

3-Görev Kimliği Fotokopisi

4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslı müracaat

esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma

yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus

cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan

vatandaşlık numarası istenecektir.)

5- 5 (Beş) Adet Son 1 yıl içerisinde çekilmiş Vesikalık

Fotoğraf

6-Mavi Kapaklı Dosya

7- Borcu yok kağıdı.(Malmüdürlüğü-Vergi dairesi)

 

B-SÜRESİ SONA ERENLER

1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamından Havaleli)

2-Görev Belgesi

3-Görev Kimliği Fotokopisi

4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslı müracaat

esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma

yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus

cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan

vatandaşlık numarası istenecektir.)

5- 4 (Dört) Adet Son 1 yıl içerisinde çekilmiş Vesikalık

Fotoğraf

6-Mavi Kapaklı Dosya

7-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ve bahse konu Yivsiz Tüfek

8- Borcu yok kağıdı.(Malmüdürlüğü-Vergi dairesi)

 

C-DEVİR

1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamından Havaleli) - Devir

Alacak- Devir verecek vatandaşların ikisi ayrı ayrı

yazacak.

2-Görev Belgesi

3-Görev Kimliği Fotokopisi

4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslı müracaat

esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma

yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus

cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan

vatandaşlık numarası istenecektir.)

5- 4 (Dört) Adet Son 1 yıl içerisinde çekilmiş Vesikalık

Fotoğraf

6-Mavi Kapaklı Dosya

7-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ve bahse konu Yivsiz Tüfek

8-Devir alınacaksa yukarıda yazılı belgeler devir alacak

Vatandaş tarafından hazırlanacak Devir verecek Vatandaş

ile birlikte müracaat edilecek

9-Devir verilecekse Devir alacak vatandaş yukarıda yazılı

Belgeleri hazırlayacak ve devir verecek vatandaş ile

birlikte müracaat edilecek

10-Devir Alım Satım Formu (Emniyet Amirliğinde

doldurulacak)

11- Borcu yok kağıdı.(Malmüdürlüğü-Vergi dairesi)

 

D-ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamından Havaleli)

2-Görev Belgesi

3-Görev Kimliği Fotokopisi

4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslı müracaat

esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma

yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus

cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan

vatandaşlık numarası istenecektir.)

5- 2 (iki) Adet Son 1 yıl içerisinde çekilmiş Vesikalık

Fotoğraf

6-Mavi Kapaklı Dosya

7-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ve bahse konu Yivsiz Tüfek

8-Borcu yok kağıdı.(Malmüdürlüğü-Vergi dairesi)

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.'

 

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri : İnhisar İlçe Emniyet Amir V. İkinci Müracaat Yeri : Kaymakam

 

İsim : Nazif BAYAN İsim : Mahmut Sami YILMAZ

 

Unvan : Komiser Yardımcısı Unvan : İnhisar Kaymakamı

 

Adres : Hükümet Konağı Zemin Kat Adres : Hükümet Konağı 2.Kat

 

Tel. : 0 228 371 23 55 Tel. : 0 228 371 21 08

 

Faks : 0 228 371 23 56 Faks : 0 228 371 23 42

 

e-Posta : inhisar11@egm.gov.tr e-Posta : kaymakamlik@inhisar.gov.tr