1-KURUMUN GENEL TANIMI:

a) Görevleri; İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlakesasları ile ilgili işleri yürütmesi, ibadet yerleri ile Kur'an Kurslarını yönetmek, denetlemek, Vaaz, Hutbe, Konferans ve benzeri faaliyetler ile toplumu din konusunda aydınlatmak, kurs ve seminerlerin programlarını düzenlemek, Başkanlığın izni ile Hizmet İçi Eğitim Kursları açmak,ihtida için başvuranlarla ilgili işler yapmak.

b)Teşkilatın Yapısı;Müftülükler, Diyanet İşleri Başkanlığının Taşrateşkilatıdır. İlçe Müftülükleri İl Müftülüklerine, İl Müftülükleri de Başkanlığa bağlıdır. Müftülükler yazışma sistemi olarak 5442 sayılı yasaya tabidir.

c)Personel ve Kadro Durumu

İlçemiz Müftülüğüne tahsis edilen kadro sayısı 19 adet olup,5 adedi boş bulunmaktadır. Hükümet Konağında 1 İlçe Müftüsü, 1 V.H.K.İ ve 1 Hizmetli bulunmaktadır.

 

d)Bina ve Yerleşim Durumu

İlçemiz Müftülük hizmetlerini Hükümet konağının 3.Katında tahsis edilen 3 odada sürdürmektedir.

e)Lojman Durumu
Toplam 19adet lojman bulunmaktadır.

f)Araç- Makina ve Techizat Durumu; Müftülüğümüze ait hizmet aracı bulunmaktadır. Camilerimizin tümünde yeterli ses cihazları bulunmaktadır. İlçemizde merkezi vaaz ve ezan sistemi bulunmaktadır. Ayrıca her Camide elektrikli süpürge bulunmaktadır.