İNHİSAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ (EN GEÇ)

1

Dini Soruların Cevaplandırılması

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır.

15 Gün

2

Dini Eserlerin İncelenmesi

Yazı ekinde basılı ve görsel yayını yapılacak eserin metni.

3 A y

3

İhtida İşlemleri

Dilekçe, (4) adet fotoğraf, yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

1 Saat

4

Aile İrşat Rehberlik Bürosu

Sözlü, yazılı ve Elektronik olarak yapılmaktadır.Not: Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme talepleri anında karşılanır.

5 Gün

5

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

Vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız Başkanlığımızca belirlenen ücreti banka hesabına yatırıp banka dekontunu Müftülüklere ulaştırarak Kurbanlarını kestirebileceklerdir.

30 Dakika

6

Cami Devirleri

1- Dilekçe2- Caminin isim tutanağı3- Cami devir tutanağı

2 gün

7

Cami Dersleri

Dilekçe

Haftada en az 2 Saat

8

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni

Dilekçe

2 Gün

9

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

Dilekçe

5 Gün

10

Ulusal TV.lerin tarihi camilerde Mevlit programlarını çekim izni.

Dilekçe

15 Gün

11

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri

Dilekçe

7 Gün

12

Cezaevi Din Hizmetleri

Cumhuriyet Başsavcılığının Talebi, Mülki İdare Amirinin Oluru ile görevlendirme yapılır.

7 Gün

13

SHÇEK Bağlı kuruluşlardaDin Hizmeti

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden mutabakat, Mülki Amirin oluru ile görevlendirme yapılır.

7 Gün

14

Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

a) Form dilekçeb) (2 adet) vesikalık fotoğraf,

10 Dakika

15

Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 Dakika

16

Kur'an Kursu Açılışı

1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,2- Bina tanıtma formu,3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,4- Sağlık Müdürlüğü raporu,

1 Ay

17

Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa) Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.

a) Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesib) 3 adet fotoğraf

1 Hafta

18

Hafızlık Tespit SınavlarıBaşkanlık merkezinde; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk Salı günleri yapılır.

a) Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesib) (3 adet) fotoğraf

1 Gün

19

Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 Dakika

20

Hac Ön Kayıt İşlemleri

1- Form dilekçe,2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,3- Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.

30 Dakika

21

Umre kayıt İşlemleri

1- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,3- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,4- Umre seyahat ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu,5- Aşı kartı,6- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,7- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.

30 Dakika

22

Cami İnşaatı Başlarken Yapılacak İşlemler

1- Dilekçe,2- Tapu,3- İmar izin belgesi,4- Zemin etüt raporu ve proje

20 Gün

23

Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler

1- Dilekçe,2- İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,3- Yetki Belgesi4- Kaymakamlık Üst Yazısı,5- İbanlı Banka Hesap numarası

20 Gün

24

Cami Yapımı

1- Dilekçe2- Tasdikli Proje3- Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname.4- Tapu fotokopisi.5- Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.

15 Gün

25

Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri

1- Keşif Özeti.2- İnşaat Fotoğrafı.3- Tapu/Tahsis Belgesi4- Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.5- Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.6- İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi.

30 Gün

26

Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Dernekleri Yardım Toplama Müracaat İşlemleri.

1.Keşif Özeti.2.Tapu veya Ruhsat fotokopisi3.İnşaatın en az iki adet fotoğrafı4.Valilikten (İl Dernekler Müdürlüğü) alınan yardım toplama izin belgesi5.Köylerde yapılacak cami için Tapu yok ise Köy Muhtarlığı'nın Karar Defteri fotokopisi.6. İbanlı Banka Hesap numarası.7.İnşaatın bağlı bulunduğu Müftülüğe hitaben yazılmış yardım talep dilekçesi.

30 Gün

27

Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri

1- Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.2- Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır.3- Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.4- Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.5- Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir.6- Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir.7- İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.

30 Gün

28

Mal beyanı

a) Son rakamı (0 ) ve (5 ) ile biten yıllarda istenecek mal beyanı,b) Mal varlığı değişikliğinde.

2 ay içinde

29

Asalet tasdikinde

Yemin belgesi

1 ay

30

İlk defa veya yenidengöreve başlamada

Etik sözleşme Belgesi

1 gün

31

Memurun bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin sağlık yardımından yararlanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt ve aktivasyonun yapılması için müracaatında

Tedavi yardımı beyannamesi

15 gün

32

Memur Kimliği talebinde

a) Fotoğraf bir adet (son 6 ay içinde çekilmiş 4,5X6,5 ebadında)b) T.C.Kimlik No, Emekli Sicil No ve Kurum Sicil No'sunu belirtir yazılı beyanı,

15 gün

33

İlk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı işe başlayanların bildirim ve tescili

Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı Kanun 4 /1 md. (a) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"

İşe Başlamadanen az 1 gün önce

34

İlk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı (memur) işe başlayanların bildirim ve tescili

Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı Kanun 4/1 md. (c) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"

Başlama tarihinden 10 gün içinde

35

5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişiklikleri (İstifa, göreve son, sözleşmenin feshi, nakil, kurum dışı nakil, aylıksız izin, askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma ve vb.)

Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 s. Kanun 4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişikliği bu durum meydana geldiği tarih itibariyle bildirim belgesi "İşten Çıkış Bildirgesi"

10 gün içinde

36

ilk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Genel Sağlık Sigortalısı kapsamına bildirim ve tescili

Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanunun 4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların aynı Kanunu 60. maddesi kapsamında Genel Sağlık Sigortalısı hak sahipliği MEDULA, MEDULA-e-sgk bildirim ve tescil bildirgesi

10 gün

37

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişiklikleri (İstifa, göreve son, Sözleşmenin feshi, nakil, kurum dışı nakil, aylıksız izin, askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma ve vb.)

5510 sayılı Kanunun 60. maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durum değişikliğinde, Genel Sağlık Sigortalısı hak sahipliği MEDULA, MEDULA-e-sgk bildirimi menüsünden durum değişikliğinin meydana geldiği tarih itibariyle bildirim belgesi

10 gün

38

Çalışan Personelin Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına bildirimleri esas olmak üzere kuruma kuruma beyanı vermesi

Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına tesciline ve durum değişikliğinin bildirimine esas "Tedavi Yardım Beyannamesi"nin kuruma verilmesi.

10 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:

İkinci Müracaat Yeri :

İsim : İbrahim KÖÇ

İsim : Mahmut Sami YILMAZ

Unvan : İlçe Müftüsü

Unvan : Kaymakam

Adres :Hükümet Konağı

Adres : Hükümet Konağı

Tel :3712113

Tel : 3712108

Faks :37122287

Faks : 3712108

E-Posta :inhisar@diyanet.gov.tr

E-Posta :