İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-KURULUŞUN GENEL TANIMI:
Anayasamızın 127.maddesine göre ,İl Özel İdaresi İl halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak Üzere ,kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları yine kanunla gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, taşınır taşınmaz malları ile müstakil bütçesi olan tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşudur.

a) Görevleri
İl Özel İdaresine bağlı taşınır ve taşınmaz mallara sahip ve yasa ile belirli ve sınırlı görevleri yerine getirmekle yükümlü tüzel bir kişiliktir. Görevlerini 6 başlık altında toplayabiliriz.1-Sağlık ve Sosyal Yardım Görevleri .2-Bayındırlık Görevleri .3-Kültür, Eğitim ve Spor Görevleri. 4- Tarım Görevleri. 5- Çeşitli Görevler 6- Ekonomik Görevler

 

b) Teşkilat yapısı
İnhisar İlçesi Hükümet Konağında hizmet vermekte olup,Bilecik İl Özel İdaresine bağlı olarak çalışmaktadır.

c)
Kadro ve Personel Durumu
1 adet İlçe Özel İdare Müdürü kadrosu olup,İlçe Özel İdare Müdürlüğünü Erol KAZAN yürütmektedir.

d)Bina Lojman,Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu.
Özel İdare Müdürlüğüne ait 6 adet lojman ve 1 adet Kaymakam lojmanı mevcuttur.

 

e)Araç-Makine parkı ve Teçhizat Durumu
Özel İdare Müdürlüğüne ait Araç- Makine parkı ve teçhizat yoktur.

 

 

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

3360 Sayılı İl Özel İdare Müdürlüğü yasasının kanunda belirtilen yetki ve görevlerinin yerine getirilmesi hususunda etkin,verimli ve süratli hizmet vermek amacıyla ilçelerde kurulmuş taşra teşkilatlarıdır.

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ:

 • İlçe Mülki İdare Amiri Kaymakam tarafından verilen sözlü ve yazılı emirleri yerine getirmek,3360 Sayılı il Özel İdare Yasasının belirlemiş olduğu görev ve yetkiler doğrultusunda taşra teşkilatı olarak belirlenmiş görev ve hizmetleri yürütmek ;
 • İl Özel İdaresinin vereceği emir ve direktifler doğrultusunda hizmet gereğini ve görevini ifa etmek.
 • İlçe Kaymakam ödeneği ve Konutunun gerekli görülen ve İl Özel İdaresi tarafından gönderilen Ödeneklerin harcama usullerine göre harcamasını yapmak.
 • İl ve İlçe Özel İdaresinin Gelirlerini tahsil etmek.
 • İlçe Özel İdare Müdürlüğünün giderlerini tanzim etmek ve harcamasını yapmak.
 • İlçede bulunan İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdaresine ait gayri menkullerin korunması ve bakım için gerekli iş ve işlemleri yapmak.
 • Köy ve Mahalle muhtar ödenekleri tahakkuk ettirilerek hak sahiplerine banka yolu ile ödemede bulunmak.
 • İl Özel İdaresince Gönderilen ödenekler doğrultusunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim okullarının Personel ve Özlük hakları dışında kalan diğer giderlerin saymanlığını yürütmek.
 • Bir sonraki yılın yatırım program taslağını kurumlardan gelen talepleri tanzim ederek İl Genel Meclisine sunmak üzere İl Özel İdaresine göndermek.
 • Belediye Mücavir Alanı Dışında kalan yerlerde iş yeri açmak isteyen vatandaşların dosyalarını tanzim edip, ilgili kuruluşlarında kuruluşların da görüşlerini alarak uygun görülen yerlerde iş yeri açmak için ruhsat verip, ruhsat verilen yerlerin denetim ve kontrolünü yapmak.
 • İlçe hudutları içersinde Maden ocakları hariç olmak üzere her türlü ocak açmak için müracaat eden vatandaşların ilgili kuruluşlarında görüşlerini alarak dosyalarını tanzim edip, ruhsat verilmesinde sakınca görülmeyen müracaat sahiplerine ruhsat verilmek üzere İl Özel İdaresine hazırlanan dosyayı sunmak.
 • İlçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları arasındaki birlik ve beraberliği sağlamayayardımcı olmak.

 

İNHİSAR İLÇESİ KÖYLERİ ALT YAPISI DURUMLARINI GÖSTERİR ÇİZELGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖYÜN ADI

NÜFUSU

İLÇEYE UZAKLIĞI

YOL DURUMU

İÇME SUYU

KANALİZASYON

PARKE TAŞI

KÖY KONAĞI

SAĞLIK EVİ

 

AKKÖY

195

17

2007 2. Kat (Köydes)

Cazibeli-Yeterli

Var

Var

Var

 

 

ÇAYKÖY

166

7

2007 2. Kat (Köydes)

Cazibeli -Yeterli

Var

Var

Var

 

 

HİSARCIK

97

8

TCK

Cazibeli -Yeterli

Var

Var

Var

 

 

HARMANKÖY

341

22

2007 2.Kat (köydes)

Terfili Yetersiz

Var (Fosebtik)

Var

Var

Var (Faal)

 

KOYUNLU

213

9

2007 2. Kat (Köydes)

Terfili Yeterli

Var (Fosebtik)

Var

Var

Var (Boş)

 

MURATÇA

14

19

2006 1. Kat (Köydes)

Cazibeli-Yeterli

Var

Yok

Var

 

 

SAMRI

509

14

2006 1. Kat (Köydes)

Terfili Yeterli

Var

Var

Var

Var (Faal)

 

TOZMAN

303

13

2007 2. Kat (Köydes)

 

Terfili yeter

Var

(Fosebtik )

Var

Yok

Var (Boş)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 YILI KÖYLERE YAPILAN YARDIM VE ÇALIŞMALAR

 

 

 

 

 

Yev. no

TARİH

KÖYÜN ADI

MİKTARI

NEREDE KULLANILDIĞI

 

08,01,2009

Akkum Mah

40,914.60

Akkum Mahallesi Enerji Nakil Hattı( İl Özel İdaresince gönderilen Yardım ile)

 

20.03.2009

Akköy

2,500.00

Yeni Tuvalet Yaptırılması

 

04.05.2009

Harmanköy

2,000.00

Köykonağı kapı ve pencerelerinin pen yapılması

 

08.05.2009

Samrı

5,000.00

Su deposu bakım onarım

 

28.05.2009

Harmanköy

400.00

Mihalgazi Türbesi çevre temizliği için ot biçme makinası alımı

 

26.06.2009

Harmanköy

20,569.00

su deposu bakım onarım (KÖYDES den artan paradan yap)

 

03.07.2009

Hisarcık

4,000.00

Parke taşı döşeme işçiliğine yardım

 

30.07.2009

Çayköy

8,684.75

su deposu bakım onarım (KÖYDES den artan paradan yap)

 

30.07.2009

Samrı

2,212.50

Klorlama Cihazı alımı (KÖYDES den artan paradan yap)

 

14.08.2009

Tozman

250.00

Kepçe çalıştırılması

 

03.09.2009

Muratça

200.00

Kanalizasyon borusu getirilmesi için nakliye yardımı

 

11.09.2009

Çayköy

3,000.00

Tarımsal Sulama kanalları kapakları değiştirilmesi

 

09.09.2009

Koyunlu

5,000.00

Yangın vanaları taktırılması ve yanğın hortumu alımı

 

16.10.2009

Samrı

3,000.00

Sudeposu sıvanması derz dolgu yapımı işçilik ile birlikte

 

18.09.2009

Tozman

41,900.00

Hal Binası Yapımı ( İLLER BANKASI PAYI İLE YAPTIRILAN)

 

13.11.2009

Akköy

3,000.00

Kanalizasyon borusu alımı

 

14.12.2009

Harmanköy

1.200,00

Köy Konağı arka cephesi sıvanması

 

18.12.2009

Tozman

650,00

Hal Binası İç cephesi sıvanması ve boyanması

 

18.12.2009

Hisarcık

1.000,00

İçme Suyu deposunun içinin derz dolgu yapılması

 

 

 

142,630.85

 


2008 YILI KÖYDES

2008

129,600.00

TARPAK -BEHÇETİYE 2. KAT ASFALT YAPIMI

 

 

 

 

 

 

İNHİSAR İLÇESİ İLLER BANKASI PAYI İLE YAPTIRALAN İŞLER

 

 

 

 

 

2007 YILI

PARKE TAŞI DÖŞENMESİ

HARMANKÖY KÖYÜ 30.000,00 YTL

 

 

 

 

 

2008 YILI

PARKE TAŞI DÖŞENMESİ

AKKÖY KÖYÜ 40.000,00 YTL

2009 YILI

HAL BİNASI YAPIMI

TOZMAN KÖYÜ 41.900,00 TL2010 YILI KÖYLERE YAPILAN YARDIMLAR VE ÇALIŞMALAR

 

 

 

 

 

KÖYÜN ADI

HARÇAMA MİKTARI

YAPILANÇALIŞMANIN ADI

Çayköy

14,160.00 TL

Sulama Tesisi Bakım onarım (tarımsal Sulama kanalları)

Koyunlu

11,773.42 TL

İçme suyu Sontaj işi

Koyunlu

26,378.00 TL

İçme suyu İnşaat ve Enerji Nakil Hattı

Akköy-Hisarcık-Samrı, Harmanköy,Akköy,Muratça

45,272.24 TL

Akköy Sudeposu bakım onarım-Hisarcık Güneş enerjili klorlama cihazı takılması, Samrı, Harmanköy,Hisarcık,Akköy,Muratça ,Çayköy e 30 adet yangın hidrantı takılması

Akkum

39,586.11 TL

Akkum Mah. Tarımsal Amaçlı Enerji Nakil Hattı çekilmesi

Tarpak

97,397.20 TL

Tarpak a Tarımsal Amaçlı Enerji Nakil Hattı Çekilmesi

Akköy-Çayköy-Koyunlu-Harmanköy-Muratça-Tozman- Samrı-Hisarcık

16,437.40 TL

köylerimize takılan yangın hidrantlarına 2000 metre yangın hortumu, 80 çift rekor ve lans alımı

Hisarcık

750.00 TL

su deposuna kapı çerceve yapılması

Toplam

251,754.37

 

 

2011 YILI YARDIM VE ÇALIŞMALARI

YARDIM YERİ

KÖYÜN ADI

HARÇAMA MİKTARI

YAPILANÇALIŞMANIN ADI

KÖYDES

 

 

 

KÖYDES

Harmanköy

17,877.00 TL

İçme Suları şebeke hattı değişimi

KÖYDES

Koyunlu

17,555.00 TL

İçme Suyu deposu ve terfi hattı değişimi

KÖYDES

Çayköy-akköy-Harmanköy

 

Yol yapımı proje aşamasında

KÖYDES(artan para ile)

Muratça

1,888.00 TL

İçme Suyu deposu bakım onarım

KÖYDES(artan para ile)

Koyunlu

27,274.00 TL

parke taşı alımı 2010 yılından artan para ile

 

 

 

 

 

TOPLAM

64,594.00 TL

 

İL ÖZEL İDARESİ

Tarpak

97,397.00 TL

Tarpak 1. Etap Enerji Nakil Hattı işi

İL ÖZEL İDARESİ

Samrı

59,966.70 TL

Samrı Köyü Enerji Nakil Hattı ve Trofa işi

İL ÖZEL İDARESİ

Akkum

18,880.00 TL

akkum Enerji Nakil Hattı yapımı

İL ÖZEL İDARESİ

Samrı

30,000.00 TL

parke taşı alımı

İL ÖZEL İDARESİ

Tozman

30,000.00 TL

parke taşı alımı

İL ÖZEL İDARESİ

Çayköy

30,000.00 TL

parke taşı alımı

 

TOPLAM

266,243.70 TL

 

Köyleri Hizmet Birliği

Samrı

2,000.00 TL

KöyKonağı Bakım Onarım

Köyleri Hizmet Birliği

Çayköy

4,500.00 TL

Enerji Nakil Hattı Çekilmesi

Köyleri Hizmet Birliği

Samrı

1,500.00 TL

KöyKonağı Bakım Onarım

Köyleri Hizmet Birliği

Akköy

3,000.00 TL

KöyKonağı Bakım Onarım

Köyleri Hizmet Birliği

Koyunlu

1,000.00 TL

Su şebekesi bakım onarım

Köyleri Hizmet Birliği

Muratça

2,000.00 TL

Klorlama Cihazı alımı

Köyleri Hizmet Birliği

Hisarcık

1,500.00 TL

Sudeposuna gelen hattın değişimi

 

 

 

 

 

TOPLAM

15,500.00 TL