İNHİSAR GIDA,TARIM ve HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
iLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN:
A-TANIMI:
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının İl Tarım Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan taşra teşkilatıdır.
B-GÖREVLERİ: Çiftçilerimize teknik destek sağlamak, yürütülen destekleme programlarının denetimini ve uygulamasını yapmak, Tarımsal İlçe istatistiklerini toplamak, gelişen yeni tarım konularında çiftçilerimizin eğitimini sağlamak, gerektiğinde Hıfzısıhha ve karantina uygulamalarını yapmak, gerekli hayvan sağlığı çalışmaları yapmak ve İl Özel İdaresince veya Kaymakamlığımızca uygulanan projelerin uygulanmasını, takibini ve denetimlerini sağlamaktır.

 

C-ŞUBELER


1- Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şubesi: Çiftçi Kayıt sistemini oluşturmak ve istatistiki bilgilerin toplanmasıyla ilgilenmektedir.

 

2- Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şubesi : İlçemizde çıkan bitki hastalık ve zararlılarının takibini yapar, satılan zirai mücadele ilaçlarının denetimini sağlar.


3- Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi: Gerekli aşılama ve suni tohumlama programlarını sürdürmek, hastalık çıkışlarında gerekli karantina işlemlerini yürütmek ve hayvan sevklerinde kontrolü sağlamaktır.

 

4- Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi: Gerekli demonstrasyonları yaparak yeni çeşitlerin bölgeye uyumluluğunu araştırmak, çiftçimizin yeni tekniklere adaptasyonunu sağlamak, Bakanlığımızca yürütülen eğitim faaliyetlerini sürdürmektir.

5-Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi: Çifçilerimizi örgütleyerek kooperatifçiliği yaygınlaştırmak, İl Özel İdaresince veya Kaymakamlığımızca finanse edilen projelerin yürütülmesini sağlamaktır.

6- Gıda ve Yem Şubesi: İlçemizde faaliyette bulunan gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerlerinin denetim ve kontrollerinin yapılması, söz konusu işyerlerinden numune alınması, analizlerinin yaptırılması ve sonuçlarının ilgili mevzuata göre değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.
 

7- İdari ve Mali İşler Şubesi :İlçe Müdürlüğümüzün harcamalarını düzenlemek, personel özlük haklarının takibini yapmak ve ambar giriş çıkışlarını düzenlemektir.

Personel ve Kadro Durumu

 

 

 
 
Kurumumuzda 1 İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdür V., 2 Ziraat Mühendisi, 2 Veteriner Hekim ve 1 Hizmetli bulunmaktadır.