İNHİSAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
       
       
1 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi 1- BAŞVURU/BEYAN FORMU (İl Özel İdaresinden verilecek) İlçe Özel İdare Müdürlüğümüzce 5 gün içerinde evrakları tamamlanan İşyerlerine Ruhsat verilmektedir
2- NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ
3-VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ (Nüfus Müdürlüğünden)
4- İKAMETGAH İLMÜHABERİ (Muhtardan)
5- SABIKA KAYDI (Cumhuriyet Savcılığından)
6- İŞYERİNİN TAPUSU ve (Kiralık İse) KİRA KONTRATI (Noter Tasdikli sureti)
7- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
8- 2 ADET FOTOĞRAF
9- USTALIK BELGESİ
 
10- SİCİL TASDİKNAMESİ veya ODA KAYIT BELGESİ
11- SAĞLIK RAPORU (Sağlık Kurumundan)
12- ECZA DOLABI MUHTEVİYATI
 
13- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ.
   
2 Köy Muhtarlığı Talepleri Dilekçe ve varsa eki İhtiyar Heyeti Kararı vb. Talepler en geç 1 ay içerinde İlgili Kuruma yazılır vaya sonuçlandırılır.
3 Bilgi Edinme Kanununa göre yapılan talepler Dilekçe veya elektronik posta Talepler en geç 1 ay içerinde İlgili Kuruma yazılır vaya sonuçlandırılır.
4 Vatandaşlardan gelen Arazi kayıtları talepleri Müdürlüğümüzde bulunan 1937 tarihli Tahrir Defteri kayıtlarına bakılarak cevap verilmektedir. Çıkarılacak Arazi kayıtlarının adedine göre gün içerisinde yada en geç 15 gün içerinde cevap verilmektedir.
       
    MÜRACAAT İnhisar İlçe Özel İdare Müdürü
      Erol KAZAN
      İlçe Özel İdare Müdürü
      Tel Fax 228 37102116- fax3712401
      ekazan11@ hotmail .com