1-KURUMUN GENEL TANIMI:

a) Görevleri;Maliye Bakanlığını taşrada temsil etmek ve Bütçenin Gelir tahsilatları ile, Gider ödemelerini yapmak.

b)Teşkilatın Yapısı;İlçede Malmüdürüne bağlı Muhasebe ,Gelir , Milli Emlak ve Muhakemat Servislerinden oluşmaktadır.

c)Personel ve Kadro Durumu

İlçemiz Malmüdürlüğünde 1 MalMüdürüV., 2 Memur bulunmaktadır.

d)Bina,Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı TesislerDurumu
Malmüdürüne Görev Tahsisli 1 adet lojman ve müştemilatı vardır.

e)Araç- Makina ve Techizat Durumu;Yoktur.