İNHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

                             
S/N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1                           15 İŞ GÜNÜ
  Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması     Dilekçe  
       
                   
                   
           
                         
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : İnhisar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : İnhisar Kaymakamlığı
İsim : Ahmet YILDIRIM İsim : Hakan KESKİN
Unvan : İlçe Millî Eğitim Müdürü Unvan : Kaymakam
Adres : Zafer Mah.Atatürk Cad. Hükümet Konağı İnhisar/BİLECİK Adres : Zafer Mah.Atatürk Cad. Hükümet Konağı İnhisar/BİLECİK
Telefon : (0228) 371 2010 Telefon : (0228) 371 21 08
Faks : (0228) 371 22 86 Faks : (0228) 371 23 42
e-posta : inhisar11@meb.gov.tr e-posta : kaymakamlik@inhisar.gov.tr

 

 

 

 

İNHİSARİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

                             
S/N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1                   1 İŞ GÜNÜ
  Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Alınması     Dilekçe/e-Posta  
       
           
                         
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : İnhisar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : İnhisar Kaymakamlığı
İsim : Abdurrahman BUCAK İsim : Mahmut Sami YILMAZ
Unvan : İlçe Millî Eğitim Müdürü Unvan : Kaymakam
Adres : Zafer Mah.Atatürk Cad. Hükümet Konağı İnhisar/BİLECİK Adres : Zafer Mah.Atatürk Cad. Hükümet Konağı İnhisar/BİLECİK
Telefon : (0228) 371 2010 Telefon : (0228) 371 21 08
Faks : (0228) 371 22 86 Faks : (0228) 371 23 42
e-posta : inhisar11@meb.gov.tr e-posta : kaymakamlik@inhisar.gov.tr

 

 

 

 

İNHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

                             
S/N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1                   1 İŞ GÜNÜ
  Öğretmenliğe İlk Atama Başvuru Evraklarının Alınarak Başvuruların Onaylanması     1- Elektronik başvuru formu  
      2- Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan)  
         
      3- Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon belgesi  
      4- Diploma denklik belgesi (Yurtdışı okullarından mezun olanlardan)  
      5- Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji dersi aldığına dair belge (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.)  
         
         
      6- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge (Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir)  
         
      7- Askerlik durum beyanı ile bakaya kalanlardan 'Kovuşturmaya yer olmadığına dair' mahkeme kararı  
                         
2                   1 İŞ GÜNÜ
  Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvurularının Alınması     1- Dilekçe  
      2- Mezuniyet belgesi fotokopisi  
      3- Nüfus Cüzdanı Örneği  
            4- KPSS. Sonuç Belgesi          
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : İnhisar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : İnhisar Kaymakamlığı
İsim : Abdurrahman BUCAK İsim : Mahmut Sami YILMAZ
Unvan : İlçe Millî Eğitim Müdürü Unvan : Kaymakam
Adres : Zafer Mah.Atatürk Cad. Hükümet Konağı İnhisar/BİLECİK Adres : Zafer Mah.Atatürk Cad. Hükümet Konağı İnhisar/BİLECİK
Telefon : (0228) 371 2010 Telefon : (0228) 371 21 08
Faks : (0228) 371 22 86 Faks : (0228) 371 23 42
e-posta : inhisar11@meb.gov.tr e-posta : kaymakamlik@inhisar.gov.tr

 

 

 

 

İNHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

                             
SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1                           1 İŞ GÜNÜ
  Taşıma, Kantin ve Benzeri Yerlerin İhale Başvurularının Alınması     1- Geçici teminat  
      2- Yerleşim yeri belgesi  
      3- Öğrenim belgesi  
      4- Ustalık belgesi (aslı)  
      5- Nüfus cüzdanı örneği veya Nüfus cüzdanın arkalı önlü fotokopisi  
      6- Cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı (aslı)  
      7- Kantinciler odasından alınacak üzerine kayıtlı kantin olmadığına dair belge ile ihaleden men yasağı olmadığına dair belge  
         
      8- İstekli tarafından imzalanmış şartname  
      9- Teklif mektubu  
                         
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : İnhisar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : İnhisar Kaymakamlığı
İsim : Abdurrahman BUCAK İsim : Mahmut Sami YILMAZ
Unvan : İlçe Millî Eğitim Müdürü Unvan : Kaymakam
Adres : Zafer Mah.Atatürk Cad. Hükümet Konağı İnhisar/BİLECİK Adres : Zafer Mah.Atatürk Cad. Hükümet Konağı İnhisar/BİLECİK
Telefon : (0228) 371 2010 Telefon : (0228) 371 21 08
Faks : (0228) 371 22 86 Faks : (0228) 371 23 42
e-posta : inhisar11@meb.gov.tr e-posta : kaymakamlik@inhisar.gov.tr

 

 

 

 

İNHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TEMEL EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

                             
S/N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1                           2 İŞ GÜNÜ
  Millî Eğitim Müdürlüğümüze Bağlı Kapanan Okullardan Mezun Olan Öğrencilere Öğrenim Belgesinin(Diploma Örneği/Tasdikname) Verilmesi
    1- Dilekçe  
      2- Nüfus cüzdanı örneği  
                   
                   
           
                         
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : İnhisar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : İnhisar Kaymakamlığı
İsim : Abdurrahman BUCAK İsim : Mahmut Sami YILMAZ
Unvan : İlçe Millî Eğitim Müdürü Unvan : Kaymakam
Adres : Zafer Mah.Atatürk Cad. Hükümet Konağı İnhisar/BİLECİK Adres : Zafer Mah.Atatürk Cad. Hükümet Konağı İnhisar/BİLECİK
Telefon : (0228) 371 2010 Telefon : (0228) 371 21 08    
Faks : (0228) 371 22 86 Faks : (0228) 371 23 42    
e-posta : inhisar11@meb.gov.tr e-posta : kaymakamlik@inhisar.gov.tr

 

 

 

 

İNHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ ORTAK HİZMET STANDARTLARI

                             
S/N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1                   1 İŞ GÜNÜ
  İlçemizdeki Okullarda Sinema, Tiyatro ve Animasyon Gsterilerinin Sunulmasıyla İlgili İzin Başvuruların Alınması     1- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben sinema ve animasyon filmlerin sumum izni için dilekçe (Oyunun oynanacağı okul türünü belirten, adres ve telefon bilgilerini içeren)  
         
      2- Sinema filmleri ile animasyon filmler için yapımcı firma ile gösterimi yapacak firma arasındaki sözleşmenin bir örneği  
         
      3- Sinema ve animasyon filmlerini sunacak kişi veya grubun vergi mükellefi olduğuna dair belge (Vergi levhası fotokopisi)  
         
      4- Sunum yapacak görevlinin adli sicil beyanı  
      5- Sunumu yapılacak sinema ve animasyon filmlerin elektronik ortamda kayıtlı bir örneği (CD/DVD)  
                         
2                   6 GÜN
  Okullarda Sağlık Taraması İzinleriyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Sağlık Taraması İzninin Verilmesi     Dilekçe  
                   
                   
                   
                         
3                   1 İŞ GÜNÜ
  İlçemizdeki Okul/Kurumlarda Yarışmalar (Resim, Şiir, Kompozisyon, Fotoğraf vb.) Yapılmasıyla İlgili İzin Başvuruların Alınması     1- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yarışma izin istek dilekçesi (Yarışmanın yapılacağı okul türünün belirtildiği, adres ve telefon yazılı)  
         
      2- Yarışma Şartnamesi (Yarışmanın yapılacağı tarih,yarışmaya katılacak eserlerin özelliklerinin belirtilmesi, verilecek ödüller, Jüri üyeleri vb.)  
         
           
                         
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : İnhisar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : İnhisar Kaymakamlığı
İsim : Abdurrahman BUCAK İsim : Mahmut Sami YILMAZ
Unvan : İlçe Millî Eğitim Müdürü Unvan : Kaymakam
Adres : Zafer Mah.Atatürk Cad. Hükümet Konağı İnhisar/BİLECİK Adres : Zafer Mah.Atatürk Cad. Hükümet Konağı İnhisar/BİLECİK
Telefon : (0228) 371 2010 Telefon : (0228) 371 21 08
Faks : (0228) 371 22 86 Faks : (0228) 371 23 42
e-posta : inhisar11@meb.gov.tr e-posta : kaymakamlik@inhisar.gov.tr