AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNHİSAR

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

2. Başvuru Dilekçesi -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Vakfımızda Dosyası mevcut olan vatandaşların dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

14 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2

YAKACAK YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) -- (Sistemden çıkarılacaktır. )

2. Başvuru Dilekçesi -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Vakfımızda Dosyası mevcut olan vatandaşların dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.

En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Depomuzda mevcut Kömür var ise veya Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce , vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

14 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

2. Başvuru Dilekçesi -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

5.Vakfımızda dosyası mevcut olan vatandaşların dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

14 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

 

4

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) -- (Sistemden çıkarılacaktır)

2. Başvuru Dilekçesi -- (Sistemden çıkarılacaktır)

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Vakfımızda Dosyası mevcut olan vatandaşların dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

 

14 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Sosyal destek devamı için yapılan başvurularda)

 

5

EĞİTİM YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

2. Başvuru Dilekçesi -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Öğrenci Belgesi

5. Vakfımızda Dosyası mevcut olan vatandaşların dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

 

14 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Eğitim destek devamı için yapılan başvurularda)

6

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa) -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

3. Öğrenci Belgesi

4. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not: Başvurular sürekli alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

 

 

14 GÜN

7

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa) -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)

3. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not: Başvurular sürekli alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

14 GÜN

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) -- (Sistemden çıkarılacaktır. )

2 Başvuru Dilekçesi -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)

4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge.

6. Vakfımızda Dosyası mevcut olan vatandaşların dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

14 GÜN

 

9

AFET DESTEKLERİ

(Deprem,Yangın,Sel vb.)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

2 Başvuru Dilekçesi -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4 Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

14 GÜN

 

10

TERÖR ZARAR YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) -- (Sistemden çıkarılacaktır. )

2. Başvuru Dilekçesi -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Terör zararı tespit tutanağı

5. Vakfımızda Dosyası mevcut olan vatandaşların dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

14 GÜN

 

11

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

1. GSS başvuru formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) -- (Sistemden çıkarılacaktır. )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (kendisi ,eşi ve ailedeki 18 yaş üstü çocuklar, aynı hanede kalıyorsa anne , babanın)

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

30 GÜN

(Sistem üzerinden SGK iletilecektir.)

12

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa) -- (Sistemden çıkarılacaktır. )

2.Başvuru Dilekçesi - (sistemden çıkarılacaktır)

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

4. 1 Adet Fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

 

 

14 GÜN

Ancak Nakdi Yardımlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden Sistemden Bağlanacaktır

 

13

2022 SAYILI KANUNUN UYGULAMASI

(65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI)

1-2022 Başvuru Kayıt Formu (Malmüdürlüğünden temin edilecektir.)

2- Başvuru Dilekçesi (Malmüdürlüğünden temin edilecektir.)

3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (Malmüdürlüğüne teslim edilecektir.)

 

2022 Sayılı Kanun Kapsamında 65 yaşını dolduran Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile %40'dan fazla özürlü raporu olan muhtaçlara aylık bağlanması (Adı geçenlerin müracaatları ve dosya işlemleri ile Mütevelli Heyetince karara bağlanma süresi)

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

14 GÜN

Ancak Nakdi Yardımlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden Sistemden Bağlanacaktır

 

14

PROJE DESTEKLERİ

(GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1. Fayda sahibi başvuru formu -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

2. Proje hazırlama formatı -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

3. Proje başvuru formu -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi (Sistemden çıkarılacaktır.)

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

30 GÜN

15

PROJE DESTEKLERİ

1. Fayda sahibi başvuru formu -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

2. Proje hazırlama formatı -- (Sistemden çıkarılacaktır.)

3. Proje başvuru formu --(Sistemden çıkarılacaktır. )

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Görevli Personeller : Barış ALTUNAY Sos. Yard. İncl. Görevlisi- Merve GÜNEŞ Büro Görevlisi

30 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2. Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama şartı aranmaktadır. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

MÜRACAATLARINIZ VE ŞİKAYETLERİNİZ İÇİN :

 

 

İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri:

 

İsim : Barış ALTUNAY İsim : Mahmut Sami YILMAZ

Unvan : Vakıf Müdürü V. Unvan : Kaymakam

Adres : Hükümet Konağı 3.Kat Adres : Hükümet Konağı 3.Kat

Tel. : 3712373 Tel. : 3712108

Faks : 3612373 Faks : 3712342

e-Posta : Bilecik.Inhisar@aile.gov.tr e-Posta :

 

 

 

 

 

 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM HATTI

144logo