6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI KANUNU

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI:

Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.

Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.

Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan;Tüketici Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine başvurmalısınız. Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.

HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?

Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır. 81 İl Müdürlüğü ile ve ilçelerde Tüketici Hakem Heyetleri bulunmaktadır. Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.

NEREYE BAŞVURULMALI ?

2014 yılı için değeri 2.000.00-TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir

2014 yılı için değeri 2.000,00-TL. ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemesine Başvurulması gerekmektedir.

Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.

BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?

AYIPLI MAL ÖRNEK DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DOSYA MASRAFI İADESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KREDİ KARTI AİDATI (TEK YIL) BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KREDİ KARTI AİDATI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Dilekçeler tam ve eksiksiz ve okunaklı şekilde doldurulmalı, dosya masrafı ile ilgili banka dekontu ve belgeler eklenmelidir. İki suret teslim edilecektir. Eksik olan dilekçeler ve dekontu olmayan dilekçeler alınmayacak sehven alınsalar bile eksik olduğundan dolayı Hakem heyeti toplantılarına alınmayacaktır. Ayrıca vatandaşlar kanuni ikametgahının bulunduğu Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına başvurmak zorundadır.

Kararlar ilgili kişilerin dilekçedeki adreslerine tebligatyapılacak olup, Hakem heyetimize vermiş oldukları dilekçe hakkında devamlı suretle gelerek bilgi sormamaları Tüketici Hakem Heyeti vermiş olduğu kararlardan sonra herhangi bir yaptırımı ve görevi bulunmamaktadır. Bundan sonra yapılacak işlemler kanunda belirtilmektedir.

  • Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,
  • Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
  • Ne kadar para ödediğinizi,
  • Sorunun ne olduğunu,
  • Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,
  • Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.

Bu dilekçeyi Kaymakamlık Tüketici Hakem HeyetiBaşkanlığına teslim ediniz.

GÖRÜŞÜLME SÜRESİ

  • Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır. Ancak iş yoğunluğu ve çokluğu durumlarında bu süre zorunlu olarak uzayacaktır.
  • Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.
  • Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler, Kaymakamlığımız www.inhisar.gov.tr sitesindeki Haklarımız bölümü altındaki Tüketici Hakları sekmesinden ilan edilir.17 KASIM 2014 - TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

08 ARALIK 2014 - TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ


25 ARALIK 2014 - TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

8 OCAK 2015 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

22 OCAK 2015 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

10 ŞUBAT 2015 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

23 ŞUBAT 2015 - TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

16 MART 2015 - TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

24 MART 2015 - TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

06 NİSAN 2015 - TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ